Wolność od Depresji

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

STAN WOLNOŚCI OD DEPRESJI (Antydepression)

Stan Wolności Od Depresji – depresja jest stanem niewątpliwie negatywnie wpływającym na komfort życia. Oczywiście, w fazie początkowej, łagodnej. Pogłębiająca się depresja niszczy wszystko – zmienia perspektywę całego życia, na każdej jego płaszczyźnie. Wdziera się wszędzie, zabija nadzieję, radość, spokój. Nasycona dojmującym smutkiem karmi się poczuciem beznadziejności, bezwartościowości, bezsensowności istnienia. Przenika wszystko, dominując myśli, działania, plany. Walka z nią z góry skazana jest na niepowodzenie – stany depresyjne są znacznie silniejsze i mają jeszcze jedną, bardzo silną broń – szepcząco egzystują w tle, uderzają bez zapowiedzi, często bez realnego uzasadnienia. Nieuleganie im kosztuje dużo energii. Jeszcze więcej ukrywanie jej przed światem. Życie wbrew, i jednocześnie z depresją jest bardzo wyniszczające, wypalające potencjał istnienia na każdej płaszczyźnie. Silne odbarwienie życia sprawia, że traci ono sens.

Uzdrowienie depresji w pełni jej złożoności stanowi swojego rodzaju wyzwanie dla wielu nurtów terapeutycznych i psychiatrycznych. W nurcie Quantum Healing Space depresja, podobnie jak inne traumy, ma swe podłoże w biologii komórkowej. Składają się na nią specyficzne uszkodzenia struktur biologicznych, a ich uzdrowienie wpływa znacząco, a w wielu przypadkach całościowo, na uleczenie depresji. Jedynym, wydającym się słusznym rozwiązaniem, jest uleczenie jej źródła, jak i uszkodzeń na poziomie biologicznym jej odpowiadającym. Daje to konkretne, stabilne i skuteczne rezultaty.

 

zamów