Stan Spójności Wewnętrznej

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

STAN SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ (HEALING THE CORE)

Stan Spójności Wewnętrznej (Uleczenie rdzenia) - określany jest on w innych tradycjach jako Esencja, Zarządzające Ja, Core. Ma ona również swój odpowiednik w przestrzeni podstawowych komórek mózgu. Jako struktura biologiczna ma wpływ na całość wewnętrznego świata komórek mózgu, a co za tym idzie, bezpośrednio na kształt naszego życia. Rdzeń w swej strukturze może mieć wiele uszkodzeń. Jednym z nich jest MPD - Multiple Personal Disorder – rozszczepienie (wielorakość) osobowości. Szacuje się, że 75% populacji dotknięta jest w mniejszym lub większym stopniu MPD.

Skala rozszczepienia osobowości może być różna. Zdarza się, że w jednej osobie występuje niejako kilka osobowości, które istniejąc równolegle, tworzą różne tożsamości, objawiające się w różnych sytuacjach. W skrajnych przypadkach, osobowości te „nie wiedzą” o sobie nawzajem, a osoba cierpiąca na MPD, nigdy nie jest w pełni sobą, nieustannie odgrywa jedną ze swych ról, wynikających z rozszczepienia osobowości. Wiążą się z tym luki w pamięci, brak świadomości zmieniających się tożsamości.

W nieco lżejszej formie, uszkodzenia powodują przechodzenie z jednej osobowości w drugą, ale ze świadomością tego, co się wydarza.

Uszkodzenia rdzenia powodują również, że budujemy swoją tożsamość w życiu podświadomie na bazie traumy. Wówczas konieczność zmiany tożsamości (np.: zmiana pracy, przejście na emeryturę), powoduje głęboką traumę, poczucie utraty naszej esencji, wartości. Jest to jedynie iluzja, wynikająca z uszkodzenia kolumny, biologicznej struktury w komórce macierzystej naszego mózgu..

Inny typ uszkodzeń w strukturze kolumny może powodować trudności w koncentracji, bycie „w wielu miejscach jednocześnie”, ciągłe rozproszenie.

Zaburzenia w rdzeniu odpowiedzialne mogą być również za silne lęki egzystencjalne – lęki związane z przetrwaniem, z unicestwieniem. W zależności od skali uszkodzenia, mogą być niezwykle silne, i powodować duży dyskomfort w życiu.

Inny dość specyficzny efekt daje kolejny typ uszkodzeń rdzenia. Związany jest on bowiem z podświadomym poczuciem ciągłej obecności rodziców w naszym życiu, ich nieustannej kontroli. Wyleczenie tego uszkodzenia daje poczucie dojrzałości i suwerenności, powrotu naszej wewnętrznej siły, kształtowania się naszej prawdziwej tożsamości.

Proces leczący Rdzeń na poziomie biologicznym pozwala na eliminację wyżej wskazanych objawów.

 

zamów