Inne Stany Przepływu Życia

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

INNE STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA

Powyżej mogłeś/mogłaś przeczytać o różnych użytecznych dla Ciebie Stanach Przepływu Życia. Z pewnością intuicyjnie czujesz, że każdy z nich mógłby być dla Ciebie pomocny w różnych sferach Twojego życia. Powyższa kafeteria Stanów Przepływu Życie nie wyczerpuje wszystkich możliwości, które oferuje QHS. W zależności od konkretnych potrzeb naszych klientów, ich celów i głębokości współpracy oferujemy szereg dodatkowych Stanów Przepływu Życia. Przykładowo:

Stan Wolności od wszystkich traum pokoleniowych, rodzinnych ludzkich – leczenie jednej ze złożonych struktur naszego mózgu na poziomie komórki macierzystej pozwala doświadczyć świata w zupełnie nowy sposób. Bez obciążeń przez zapis tysięcy lat historii ludzkości, jej lęków, okrucieństw, ograniczeń, bólu.

Stan Bycia w Twórczym Przepływie – ułatwiający realizację szeregu działań twórczych i codziennych, przyspieszający kojarzenie, wpływający na inteligencje i szybkość myślenia.

Stan Jednolitej Świadomości – leczenie struktur Kryształków Świadomości pozwala na zobaczenie świata w nowy spójny sposób, bez dodatkowych negatywnych emocji, interpretacji i traum, z lekkością widzenia wszystkich ważnych szczegółów.

Stan Złotej Energii – stan podnoszący energię życiową oraz ułatwiający działania zorientowane na bycie w stanie obfitości.

Stan Widzenia Wewnętrznego – pozwala w trakcie leczenia innych widzieć ich rzeczywiste wzorce i uszkodzenia, bez projekcji swoich traum i wzorców. Widzenie wewnętrzne, którym dysponują niektórzy jest mocno zanieczyszczone filtrami, przekonaniami, doświadczeniem itp. danej osoby, więc nie pozwala na rzeczywistą diagnozę i wyleczenie. Ponadto stan ten umożliwia widzenie świata w sposób bardziej klarowny, czysty, jasny i rzeczywisty.

Powyższymi Stanami Przepływu Życia zajmujemy się także na naszym treningu metody QHS. W czasie dziewięciu modułów podstawowych i sześciu zaawansowanych możesz dokonać uleczenia samego siebie w różnych sferach życia oraz nauczyć się leczyć innych za pomocą metodologii QHS.

 

zamów